Vi bygger framtidens infrastruktur

Kabelarbeten

Vägunderskridning

Entreprenad

Dränering

Maskinpark

Vår moderna maskinpark möjliggör ett brett urval av tjänster.

I vår maskinpark finns 9 grävmaskiner (5,5-24tn), 2 traktorer, 2 lastbilar, m.m.

Patrik Wideroos
VD
Offerter / Företagsledning

050 407 1163
patrik@wideroos.fi

Marcus Wideroos
Styrelseordförande
Inköp / Maskinansvarig

050 348 6600
marcus@wideroos.fi

Ben Wideroos
050 036 6741
ben@wideroos.fi